Tiedotteita

Toimisto suljettu to 20.6. ja ma 24.6.

Toimisto on suljettu torstaina 20.6. ja maanantaina 24.6. kesälomien vuoksi. Tarvittaessa voit jättää sähköpostia osoitteeseen: laskutus@vihanninvesi.fi.

Päivystysnumero palvelee kiireellisissä tapauksissa, 0440 582 930.

Hyvää Juhannusta!

Lumimetsässä etsitään vesijohtovuotoa

Lumimetsän verkostosta etsitään vesijohtovuotoa. Pyydämme ilmoittamaan epäilyttävistä vesihavainnoista Vihannin Veden päivystysnumeroon p. 0440 582 930.

 

Laitosmiehen haku päättynyt

Laitosmiehen haku on päättynyt. Uusi työntekijä aloittaa tehtävässään 1.9.2024.

27.6.2024

Etsimme joukkoomme LAITOSMIESTÄ vakituiseen työsuhteeseen. Tehtäväkenttä on monipuolinen sisältäen muun muassa vesihuoltolaitoksen yllapito-, huolto- ja rakentamistöitä. Päävastuualueena ovat jätevesipumppaamot ja -verkostot. Työtehtävät vaihtelevat vesihuoltolaitoksen automaatiojärjestelmän käytöstä koneiden ja laitteiden huoltoon sekä kaivannoissa tehtäviin verkostoasennuksiin. Tehtävään sisältyy velvollisuus osallistua varallaoloon. Hakuaika päättyy 14.7.2024.

Lisätietoja työpaikasta ja hakulomake: https://go-on.fi/tyonhakijalle/avoimet-tyopaikat/laitosmies-vihannin-vesi-oy-213301319/

Lumimetsässä etsitään vesijohtovuotoa - vuoto löytynyt

Lumimetsän verkostosta etsitään vesijohtovuotoa. Kylän vedenkulutus on lähes kaksinkertaistunut normaaliin nähden.

Vuodon etsintää tehostetaan keskiviikosta 3.4. alkaen. Tarvittaessa vuotoalue rajataan runkoventtiileitä sulkemalla. Venttiileiden sulkemisesta aiheutuvat lyhyet vedenjakelun keskeytykset ovat mahdollisia. 

Venttiilien sulkeminen ja veden virtaussuuntien muutokset voivat irrottaa verkostosta sakkaa joka näkyy veden värjäytymisenä. Sakkahäiriön poistamiseksi juoksuttakaa hanasta kylmää vettä kunnes vesi kirkastuu.

Pyydämme ilmoittamaan epäilyttävistä vesihavainnoista maastossa Vihannin Veden päivystysnumeroon p. 0440 582 930.

3.4.2024 klo 10.45

Vuoto on löytynyt ja korjaustyöt käynnissä.

Vihannin Vesiosuuskunnan verkostossa vesijohtovuoto

Vihannin vesiosuuskunnan verkoston vedenkulutus on kasvanut pakkasten jälkeen huolestuttavalle tasolle. Yökulutus on noin 6 m3/tunnissa. Tiedossa on, että putkistojen jäätymistä torjutaan useassa taloudessa juoksuttamalla, mutta koko vesimäärää ei selity tällä.

Verkostoetsintöjä suunnitellaan, mutta vuodon mahdollisuus myös kiinteistöillä on olemassa. Vesimittareiden jäätymisiä on tänä talvena ollut runsaasti, joten pyydämme etsintöjen ohella myös tarkistamaan tyhjillään olevat rakennukset, joissa taloventtiili on auki. Varsinkin kylmilleen jätetyissä rakennuksissa vesivahingon riski on suuri.

Vuotoepäily koskee lähes koko Vihannin Vesiosuuskunnan vedenjakelualuetta: Kirkonkylän alueet, Saarelantie-Läntisranta-Ojasti ja Myllyperä-Perukka-Rakeenperä. Ohimaanperä-Varesneva-Kuusirati alueella vuotoa ei ole.

Epäilyttävistä vesihavainnoista voi ilmoittaa Vihannin Veden päivystysnumeroon p. 0440 582 930. Pyydämme ilmoittamaan myös, mikäli havaitsette verkostopaineessa epätavanomaisia muutoksia.

Jatkotiedote 15.1.2024 klo 6:30

Verkoston hukkaveden määrä on viikonlopun aikana yli kaksinkertaistunut. Aloitamme aktiivisen vuodon etsinnän heti maanantaina. Vuotoalueen rajaamiseksi joudumme sulkemaan hetkellisesti runkoventtiileitä. Venttiileiden sulkemisesta voi aiheutua verkostopaineen alenemista tai hetkellisiä vedenjakelun keskeytyksiä. Pahoittelemme häiriötä.

Jatkotiedote 15.1.2024 klo 16:50

Vuodon etsintä keskitetään Kirkonkylän alueelle. Vuodon etsintää jatketaan tiistaina sulkemalla venttiileitä Kirkonkylän alueella pyrkien edelleen pienentämään aluetta, johon voidaan kohdistaa tarkemmat maastoetsinnät.   

Korjaustöistä tiedotetaan erikseen.

Jatkotiedote 16.1.2024 klo 13.20

Vuoto on löytynyt. Emme tiedota asiasta enempää.

 

Vesijohtovuodon korjaus Lumimetsässä

Eilen ilmoitettu vuoto löytyi Lumimetsäntien varresta läheltä Törminperän tienhaaraa.

Aloitamme vuodon korjauksen. Korjaustyö vaikuttaa vedenjakeluun osoitteissa Lumimetsäntie 547 - 619 sekä Mäntyniementien ja Järvisaarentien kiinteistöissä. 

Korjaustöiden yhteydessä verkostoon voi päästä ilmaa, jonka seurauksena voi esiintyä paineenvaihtelua ja veden tilapäistä sameutta. Veden mukana voi kulkeutua myös ruskehtavaa rautasakkaa. 

Tilapäinen häiriö voi näkyä laajemmallakin alueella.

Haittojen poistamiseksi juoksuttakaa kylmää vettä hanasta, kunnes vesi kirkastuu. Vettä käyttävien kotitalouskoneiden käyttöä kehotamme välttämään, kunnes verkostossa on riittävä painetaso ja vesi on kirkasta.

 

Lumimetsässä etsitään vesijohtovuotoa

Lumimetsän verkostosta etsitään vesijohtovuotoa. Kylän vedenkulutus on lähes kolminkertaistunut normaaliin nähden.

Vuodon etsintää tehostetaan tiistaista 31.10. alkaen. Tarvittaessa vuotoalue rajataan runkoventtiileitä sulkemalla. Venttiileiden sulkemisesta aiheutuvat lyhyet vedenjakelun keskeytykset ovat mahdollisia. 

Venttiilien sulkeminen ja veden virtaussuuntien muutokset voivat irrottaa verkostosta sakkaa joka näkyy veden värjäytymisenä. Sakkahäiriön poistamiseksi juoksuttakaa hanasta kylmää vettä kunnes vesi kirkastuu.

Pyydämme ilmoittamaan epäilyttävistä vesihavainnoista maastossa Vihannin Veden päivystysnumeroon p. 0440 582 930. 

Lomailemme 17.7.-28.7.2023

Toimisto on suljettu 17.7.-28.7.2023.

Laskutusasioissa voitte lähettää sähköpostia: laskutus(a)vihannivesi.fi.

Kiireellisissä asioissa palvelee päivystys p. 0440 582930

Toimisto on jälleen avoinna maanantaina 31.7.2023.

Toimisto suljettu pe 2.6.2023

Toimisto suljettu pe 2.6.2023. Asiakaspalveluun voitte jättää viestiä laskutus@vihanninvesi.fi. Kiireellisissä asioissa päivystysnumero palvelee 0440582930.

Sähkökatkoihin varautuminen

Sähkönkäyttöpaikkojen kriittisyydestä on säädetty valtioneuvoston asetuksella, joka tuli voimaan 9.12.2022. Häiriö-, sähköpula- ja kriisitilanteissa yhteiskunnan kannalta tärkeät toiminnot, kuten vesihuolto, pyritään rajaamaan sähkökatkojen ulkopuolelle. Kriittiseksi sähkönkäyttäjäksi määrittelystä huolimatta vesilaitoksella on edelleen keskeinen vastuu varautumisesta ja sähköjen katkeaminen voi koskettaa myös vesihuoltoa.

Vihannin Vesi Oy on varautunut sähkökatkoihin. Tärkeimmät vedenottamot on varustettu varavoimalla. Sähkökatkojen aikana varavoima mahdollistaa vedenjakelun jatkumisen.

Vedenkäyttöä on syytä rajoittaa välttämättömään wc-asiointiin

Jätevedenpumppaamot eivät toimi sähkökatkolla, jonka vuoksi pyydämme käyttämään vettä vain välttämättömään wc-asiointiin. Suihku ja pesuvesien johtamista yleiseen jätevesiviemäriin on vältettävä, jotta viemärit eivät pääse tulvimaan.

Haja-asutusalueella jätevedet puhdistetaan usein omassa jätevesijärjestelmässä. Tällöin vedenkäyttöä ei tarvitse rajoittaa, ellei käsittelyprosessiin liity pumppausta tai muuta sähköä käyttävää laitteistoa.

Hanavettä on turvallista juoda

Sähkökatkokset eivät vaikuta veden laatuun. Tiedotamme erikseen vedenlaatuhäiriöistä. Mikäli sähkökatkon aikana vedenlaadussa havaitaan jotain poikkeavaa, pyydämme ilmoittamaan havainnosta vesilaitokselle. Vesilaitos päivystää (24h) p.0440 582 930.

Kotitalouksien kannattaa myös varautua

Sähkökatkon aikana vedentuotantoon ja -jakeluun voi tulla muitakin häiriöitä tai varavoimakoneet voivat vikaantua. Tämän vuoksi on tärkeää, että myös vedenkäyttäjät varautuvat.

Puhdasta juomavettä on suositeltavaa varata muutaman päivän vedentarpeeseen, jos häiriötilanne pitkittyy. Yhden henkilön vedentarve on noin 6-10 litraa/vrk. Kotona on hyvä olla vesikanistereita tai kannellisia ämpäreitä veden hakua ja säilytystä varten.

Vesikalusteilla ja putkistoilla jäätymisvaara

Vesikalusteet, vesijohdot ja vesimittari on suojattava jäätymiseltä. Teknisen tilan lämpötilaa on hyvä tarkkailla sähkökatkojen aikana, mikäli lämmitys lakkaa toimimasta.

Vihannin Vesi Oy

Toimisto suljettu ma 5.12.

Toimisto on suljettuna maanantaina 5.12.2022. Tarvittaessa voi jättää sähköpostia osoitteeseen: laskutus@vihanninvesi.fi. 

Päivystysnumero palvelee kiireellisissä tapauksissa, 0440 582 930.

Lumimetsässä etsitään vesijohtovuotoa

Lumimetsän verkostosta etsitään vesijohtovuotoa. Kylän vedenkulutus on noin kaksinkertainen normaaliin nähden.

Vuodon etsintää tehostetaan keskiviikosta 23.11. alkaen. Tarvittaessa vuotoalue rajataan runkoventtiileitä sulkemalla. Venttiileiden sulkemisesta aiheutuvat lyhyet vedenjakelun keskeytykset ovat mahdollisia.

Pyydämme ilmoittamaan epäilyttävistä vesihavainnoista Vihannin Veden päivystysnumeroon p. 0440 582 930.

Jatkotiedote 27.11.2022

Vuoto paikannettiin torstaina verkoston alkupäähän noin 200m matkalle. Korjaustyöt suoritetaan ensi viikolla vuotokohdan löydyttyä. Korjaustöiden aikana kylälle saadaan vettä varavesiyhteyden kautta eivätkä korjaustyöt häiritse vedenjakelua.

Etsinnöistä ei tiedoteta enempää.

Jatkotiedote 30.11.2022

Vesijohtovuoto on korjattu.

Lumimetsän seudun vesiosuuskunta

Toimistonhoitajan paikka avoinna. Katso ilmoituksen teksti ja hae paikkaa viimeistään 24.8.2022.

Vihannin Vesi Oy on vuonna 1977 perustettu vesihuoltolaitos, jonka osakkaina ovat Raahen kaupunki, Ilveskorven-, Lumimetsän ja Vihannin Vesiosuuskunnat sekä Raahen Vesi Oy. Yhtiö toimittaa vettä Raahen lisäksi myös ympäristökuntiin (Siikajoki, Oulainen, Merijärvi, Pyhäjoki ja Haapavesi) ja myy vesihuoltopalveluita osakasyhtiöille ja yksityisille. Vihannin Vesi Oy toimii myös viemärilaitoksena huolehtien viemäriverkostoista toiminta-alueillaan. Yhtiön liikevaihto vuonna 2021 oli noin 1,2 Milj.€.

Etsimme joukkoomme

TOIMISTONHOITAJAA

Tehtävänkuva on monipuolinen sisältäen yhtiön ja omistajavesiosuuskuntien kirjanpidon tilinpäätöksineen, veroasioiden hoidon sekä myynti- ja ostoreskontran. Lisäksi vastaat mm. yhtiömme tukkuveden ja vesihuoltopalveluiden laskutuksesta. Toivomme, että taloushallinnonjärjestelmä Visma Nova olisi sinulle entuudestaan tuttu.

Tehtävään soveltuvalla henkilöllä tulee olla hyvät yhteistyötaidot, halu sitoutua vastuulliseen tehtävään sekä oma-aloitteisuutta ja kykyä itsenäiseen työhön. Odotamme sinulta myös kykyä perehtyä uusiin asioihin ja halua oppia uutta sekä tarjoamme mahdollisuuden kehittää oman vastuualueesi toimintatapoja. Ammatillisena kelpoisuusvaatimuksena on kaupallisen alan (AMK) ammattikorkeakoulututkinto. Aikaisempi kokemus vesihuoltoalalta katsotaan eduksi.

Työsuhde on toistaiseksi voimassa oleva. Palkkauksessa sovellamme Avaintyönantajat AVAINTA ry:n työehtosopimusta. Työsuhteeseen sovelletaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Tehtävään valitun on ennen työn vastaanottamista toimitettava lääkärintodistus terveydentilastaan.

Lähetä hakemuksesi CV:n kera 24.8.2022 klo 12.00 mennessä osoitteella Vihannin Vesi Oy, Asematie 2, 86400 Vihanti tai sähköpostilla mervi.niiranen@vihanninvesi.fi. Kuoreen tai sähköpostin aihekenttään merkintä ”toimistonhoitaja”. Varaamme mahdollisuuden täyttää paikan heti sopivan henkilön löydyttyä.

Lisätietoja tehtävästä antaa toimitusjohtaja Mervi Niiranen p. 044 5048629.

VIHANNIN VESI OY

Vesiposti suljettu ilkivallan vuoksi

Vesiposti suljettiin keskiviikkona 15.6. vesinäytteessä havaitun poikkeaman vuoksi. Tarkemmissa tutkimuksissa vesipostin rakenteista löydettiin puuainesta.

Vesipostin epäillään joutuneen ilkivallan kohteeksi ja se pysyy toistaiseksi suljettuna. Vettä voi tarvittaessa noutaa Vihannin Veden toimistolta aukiolon puitteissa. Toimisto on avoinna klo 9-15, ellei toisin ilmoiteta.

Putkirikko Luohuantien varressa

Luohuantien varressa on putkirikko, joka vaikuttaa vedenjakeluun. Korjaustyö on käynnistymässä.

Jatkotiedote klo 14.30

Kaapelinaurauksen seurauksena rikkoutunut vesijohto on korjattu. Putkirikosta jaettiin paikallistiedote häiriön vaikutusalueen talouksiin.

Vesipostin avaus

Avaamme "vesipuiston" vesipostin talvitauon jälkeen perjantaina 27.5.2022 klo 16 mennessä.

Vesiposti on kyläläisten, kesämökkiläisten ja ohikulkijoiden vapaasti käytettävissä syksyyn saakka.

Vesipostin kunnossapidosta ja veden laaduntarkkailusta huolehtii Vihannin Vesi Oy.

Toimisto suljettu pe 27.5.

Henkilökunnan vapaiden vuoksi pidämme toimiston suljettuna helatorstain jälkeisenä perjantaina.

Päivystysnumero palvelee kiireellisissä tapauksissa.

Putkirikon korjaus Vihannin kirkonkylällä pe 25.3.

Vanhan Ouluntien varressa korjataan vesijohtovuoto perjantaina 25.3.2022 klo 8-16 välisenä aikana.

Korjaustöiden yhteydessä verkostoon voi päästä ilmaa, jonka seurauksena voi esiintyä paineenvaihtelua ja veden tilapäistä sameutta. Talousveden mukana voi kulkeutua myös paine- ja virtaussuuntavaihteluiden irrottamaa ruskehtavaa rautasakkaa.

Tilapäinen häiriö veden laadussa voi näkyä laajemmallakin alueella.

Haittojen poistamiseksi juoksuttakaa kylmää vettä hanasta, kunnes vesi kirkastuu. Vettä käyttävien kotitalouskoneiden käyttöä kehotamme välttämään, kunnes verkostossa on riittävä painetaso ja käyttövesi on kirkasta.

Työn aikainen vedenjakelun keskeytys koskee vain muutamaa taloutta, joille on ilmoitettu erikseen. Tiedusteluihin vastaa Vihannin Vesi Oy:n päivystäjä p. 0440 582 930.

Pahoittelemme töistä aiheutuvaa häiriötä.

Vihannin Vesiosuuskunta

Asiakastilat suljettu 13.3.2022 saakka

Toimisto on suljettu asiakaskäynneiltä 13.3.2022 saakka.  Pyydämme suosimaan asioinnissa etäyhteyksiä:

Asiakaspalvelu p. 044 580 4303, sähköposti: laskutus@vihanninvesi.fi  

Johtonäytöt, liittymät ja rakentaminen p. 0440 212 701 

Vika- ja häiriötilanteet p. 0440 582 930 (24/7)  

Vesijohdon muutostyö Rakeenperällä

Suoritamme maanantaista 27.12.2021 alkaen Rakeenperän runkojohdon korkeustason muutoksen noin 500 m matkalla. Työ kestää loppuviikon.

Vedenjakelun keskeytykset ovat mahdollisia, mikäli käytössä oleva runkojohto vaurioituu kaivutöiden aikana.

Vanhan runkojohdon siirtämisestä voi myös aiheutua muutoksia veden laatuun. Veden mukana voi tulla putkesta irtoavaa rautasakkaa, joka värjää veden ruskeaksi. Sakkahäiriön poistamiseksi juoksuttakaa kylmää vettä hanasta, jotta sakka poistuu vesijohdosta ja vesi kirkastuu. Välttäkää pyykinpesua ja muiden kotitalouskoneiden käyttöä, kunnes käyttövesi on laadultaan moitteetonta.

Tarvittaessa ottakaa yhteyttä päivystäjäämme p. 0440 582 930. Pitkittyneissä häiriötilanteissa vesilaitos suorittaa runkojohdon huuhtelun.

Toimisto on suljettu 24.12.2021 - 9.1.2022

Toimistomme on suljettu 24.12.2021 - 9.1.2022. Yhteydenotot kiinnioloaikana sähköpostiin: laskutus@vihanninvesi.fi. Kiireellisissä asioissa palvelee päivystyspuhelin: 0440 582 930.

Palaamme asiaan heti loppiaisen jälkeen. Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta!

Tuotearvonnat lukukorttien palauttaneille

Kaikkien määräaikaan mittarilukukorttien palauttaneiden kesken arvottiin tuotepalkintoja. Voittoja jaettiin kolme kappaletta Vihannin Vesi Oy:n logolla varustettuja kestokasseja. Palkinnot on postitettu voittajille. Onnittelut!

Toimisto suljettu 25. - 31.10.2021

Toimisto ja asiakaspalvelu on suljettu 25. - 31.10.2021. 

Voitte halutessanne jättää viestiä osoitteeseen: laskutus@vihanninvesi.fi

Kiireellisissä asioissa palvelee päivystysnumero p. 0440 582 930.

Toimisto suljettu pe 8.10.

Perjantaina 8.10.2021 asiakaspalvelumme on suljettu. Voitte halutessanne jättää viestiä osoitteeseen: laskutus@vihanninvesi.fi

Kiireellisissä asioissa palvelee päivystysnumero p. 0440 582 930.

Vesipuiston vesiposti suljettu

Vesipuiston vesipuisto on jälleen suljettu talven ajaksi.