Käyttömaksut

Vesi- ja jätevesimaksut

Vihannin Vesi Oy:n vesimaksut koskevat Alpuan, Lampinsaaren sekä Möykkylän alueen asiakkaita. Jätevesimaksut koskevat kaikkia Vihannin alueella jätevesiverkostoon liittyneitä.

Kirkonkylän, Korvenkylän ja Lumimetsän asiakkaat löytävät vesimaksujensa hintatiedot vesiosuuskuntien linkeistä sivun oikeasta reunasta.

PERUSMAKSU

Perusmaksu (P) määräytyy vesimittarikohtaisesti seuraavan laskentakaavan mukaisesti:

P = á * (0,4 + 0,6n) €/kk

á on perusmaksun yksikköhinta

vesi             5,00 €/kk
jätevesi       5,65 €/kk
hulevesi      3,00 €/kk

n = asuntojen määrä tai muiden kuin asuinrakennusten osalta vesivarausyksiköiden määrä. 

Omakotitalon veden perusmaksu 74,40 €/vuosi (sis. alv 24 %) sekä
                 jäteveden perusmaksu 84,07 €/vuosi (sis. alv 24 %). 
                Yhteensä 158,47 €/vuosi.


Yhdistettyjen asuin- ja liiketolojen osalta perusmaksu määräytyy kaavalla: 
L = á * n 

n = vesivarausyksiköiden määrä 
Maksuihin lisätään arvonlisävero 24 %

KÄYTTÖMAKSU 1.7.2022 alkaen

Käyttömaksun perusteena on kiinteistön käyttämän veden määrä, joka mitataan vesilaitoksen asentamalla vesimittarilla. Käyttömaksu peritään erikseen vedestä ja jätevedestä. Asuinrakennusten ja niihin vesihuollon suhteen rinnastettavien kiinteistöjen käyttömaksut ovat seuraavat:

vesi             0,60 €/m3
jätevesi       1,85 €/m3

Hintoihin lisätään arvonlisävero 24 %.

Vesi 0,74 €/m3 + jätevesi 2,29 €/m3 = 3,03 €/m3 (sis. alv 24 %).

Erityisistä syistä poikkeustapauksissa laitos voi periä käyttömaksua arvioidun määrän perusteella.

POIKKEUKSET

Muiden kuin asuinrakennusten ja niihin vesihuollon suhteen rinnastettavien kiinteistöjen maksut hinnoitellaan tarvittaessa erikseen. Sama koskee vesihuollon yleisten toimitusehtojen kohdassa 2.5 tarkoitettujen liittyjien maksua.

MAKSUEHDOT, VIIVÄSTYSKORKO JA PERIMISKULUT

- maksuehto on 21 pv netto laskun lähettämisestä 
- viivästyskorko on korkolain mukainen 
- maksukehotus 5,00 €/kerta 
- muut perinnästä aiheutuneet kulut kustannusten mukaan 
- venttiilin sulku- (50,00 €) ja avausmaksu (50,00 €) laskujen laiminlyönnin seurauksena, sis. alv 24 %
   Suljettu venttiili avataan vasta sitten, kun maksu on suoritettu laitokselle.