Vesihuolto

metsämaisema.

Vihanninharju

Tuhansien järvien maassakin puhdas pohjavesi on arvokas luonnonvara. Onko vesi elinehto Sinun yrityksellesi? Vihannissa, keskellä toimeliasta Pohjois-Pohjanmaata on erinomaiset pohjavesivarat.

Vihanninharju on tyypillinen viimeisen mannerjään muodostama pitkittäisharju. Harjun karkea, hyvin vettä johtava ydinosa on paikoin selvästi näkyvissä. Harjualue on noin 50 neliökilometrin laajuinen ja vuotuinen sademäärä on keskimäärin 50 cm. Pohjavettä alueella muodostuu arviolta 10 miljardia litraa vuodessa, joka vuorokautta kohden laskien on keskimäärin 30 miljoonaa litraa.

Vihanninharjulla on toiminnassa lukuisia vedenottamoita, joista voidaan ottaa vettä enimmillään 13 500 m3 vuorokaudessa. Tämänhetkinen veden käyttö on vuositasolla keskimäärin 8 000 m3 vuorokaudessa. Talousvesikäytön lisäksi merkittäviä käyttäjiä ovat Pohjolan Perunan perunajalostusteollisuus Vihannissa sekä SSAB Europe Oy:n terästehdas Raahessa.