Viemäröinti ja jäteveden puhdistus

pumppaamo

Vihannin Vesi Oy toimii myös viemärilaitoksena ja huolehtii jätevesistä toiminta-alueillaan. Toiminta-alueiksi on määritetty Vihannin kirkonkylä, Alpua, Lampinsaari ja Möykkylän asutustaajama sekä siirtoviemäreiden varret asumattomat alueet pois sulkien.  Kaikki jätevedet johdetaan siirtoviemäriä pitkin Raahen kaupungin keskuspuhdistamolle.

Viemärit suunnitellaan ja rakennetaan sellaisiksi, että jätevesi virtaa niissä vapaasti. Korkeuserojen vuoksi viemärivesiä joudutaan välillä myös pumppaamaan. Putkistojen auki pysymiseksi on tärkeää, että viemäriin laitetaan vain sinne kuuluvia jätevesiä. Jätemyllyn saa asentaa vain laitoksen antamalla luvalla.

Kts. Mitä viemäriin ei saa laittaa.