Lumimetsän verkostossa havaittu ilmaa korjaustyön jälkeen

Päiväys

Lumimetsän kylällä korjattiin vuoto tiistaina 21.1.2020. Korjaustyön ajaksi jouduttiin keskeyttämään vedenjakelu Mäntyperältä ja vuotopaikan läheisyydestä Lumimetsäntieltä. Korjaustyön jälkeen verkostossa voi olla liikkeellä painevaihteluiden putkesta irrottamaa ruskehtavaa rautasakkaa sekä ilmaa, joka saa veden näyttämään tilapäisesti samealta. Häiriön poistamiseksi juoksuttakaa kylmää vettä hanasta, jotta sakka/ilma poistuu ja vesi kirkastuu. Korjaustyöstä tiedotettiin vedenjakelun keskeytyksen vaikutuspiirissä olleita asiakkaita postilaatikkoon 20.1. jaetuilla tiedotteilla.

Lisätiedote 30.1.2019 klo 10:51

Mäntyperällä esiintyy edelleen ilmaa, joka saa veden näyttämään samealta. Samealta vaikuttava vesi yleensä kirkastuu lasissa hetkessä, kun ilma nousee pintaan.

Vihannin Vesi Oy on tänään käynyt huuhtelemassa verkostoa, jotta ilman poistuminen verkostosta nopeutuisi. Sakkaa huuhtelussa ei havaittu.