Putkirikko Luohuantien varressa

Päiväys

Luohuantien varressa on putkirikko, joka vaikuttaa vedenjakeluun. Korjaustyö on käynnistymässä.

Jatkotiedote klo 14.30

Kaapelinaurauksen seurauksena rikkoutunut vesijohto on korjattu. Putkirikosta jaettiin paikallistiedote häiriön vaikutusalueen talouksiin.