Vesimittarilukemailmoitukset

Pyydämme asiakkaita ilmoittamaan tämän vuoden mittarilukeman. Teille postitetaan ilmoituskortit, joissa palautuspäivämäärä viimeistään 6.11.2016.

Kirkonkylän alueilla Hietamaa, Velkaperä, Nujulanperä sekä Ohimaa ja Kuusirati käy laitosmies lukemassa mittarinne. Mikäli mittarinlukija ei tavoita teitä, jätämme lukemailmoituksen laatikkoon, jolla voitte ilmoittaa lukeman. Luenta tapahtuu marraskuun aikana.

Lumimetsän vedenottamo takaisin käyttöön 17.10.

Raakavesikaivon kannen kunnostustyö on saatu päätökseen. Lumijärven vedenottamo oli töiden ajan poissa käytöstä ja kylän vedenjakelu toteutettiin kahden viikon ajan (3.-17.10.) Vihannin Vesi Oy:n varavesiliittymän kautta. Raakavesikaivo desinfioitiin ja huuhdeltiin ennen käyttöönottoa. Puhtaat näytetulokset saatiin kahdella näytteenottokerralla 10.10. ja 13.10.

Lumimetsän seudun vesiosuuskunta

Yleiset toimitusehdot ja sopimusehdot muuttuvat 1.1.2017

Vesilaitosyhdistys on päivittänyt yhteistyössä Suomen kuntaliiton ja Kilpailu- ja kuluttajaviraston kanssa yleisten toimitusehtojen mallin vastaamaan uudistunutta vesihuoltolakia. Vihannin Vesi Oy, Vihannin Vesiosuuskunta, Ilveskorven vesiosuuskunta ja Lumimetsän seudun vesiosuuskunta ovat päättäneet ottaa uudet yleiset toimitusehdot käyttöön 1.1.2017 alkaen. Samalla päivitetään myös sopimusehdot.

Kuluttajasuojalain muutos 9.1.2016: Tuomioistuimen ulkopuolinen riidanratkaisuelin

"Jos sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi)."