Vihannin Vesi Oy:n tiedot löytyvät Veeti -järjestelmästä

Päiväys

Vesihuoltolain (681/2014) mukaan vesihuoltolaitoksen tulee julkistaa tietoverkossa vesihuollon toimitusehdot ja hinnoitteluperusteet sekä vesihuollon hintatasoa, tehokkuutta, laatua ja kannattavuutta kuvaavat tunnusluvut.  Suomen Ympäristökeskuksen ylläpitämään vesihuollon Veeti -tietojärjestelmään on kerätty tietoja vuodesta 2016 alkaen.

Veeti -järjestelmä sisältää tietoa mm. taksoista, toimitetuista vesimääristä, verkoston materiaaleista ja määristä sekä asiakasmääristä. Tietokanta on kehitetty palvelemaan viranomaisten ja vesilaitosten lisäksi myös asiakkaita. Järjestelmässä esim. vesilaitosten vertaileminen on mahdollista.

Vesihuoltoraportteihin pääset tästä: http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Kartat_ja_tilastot/Vesihuoltoraportit/Vesihuoltolaitosten_raportit

Veetiin ovat ilmoittaneet tietonsa myös Vihannin vesiosuuskunta, Ilveskorven vesiosuuskunta ja Lumimetsän seudun vesiosuuskunta.