Lumimetsän vedenottamo takaisin käyttöön 17.10.

Päiväys

Raakavesikaivon kannen kunnostustyö on saatu päätökseen. Lumijärven vedenottamo oli töiden ajan poissa käytöstä ja kylän vedenjakelu toteutettiin kahden viikon ajan (3.-17.10.) Vihannin Vesi Oy:n varavesiliittymän kautta. Raakavesikaivo desinfioitiin ja huuhdeltiin ennen käyttöönottoa. Puhtaat näytetulokset saatiin kahdella näytteenottokerralla 10.10. ja 13.10.

Lumimetsän seudun vesiosuuskunta