Yleiset toimitusehdot ja sopimusehdot muuttuvat 1.1.2017

Päiväys

Vesilaitosyhdistys on päivittänyt yhteistyössä Suomen kuntaliiton ja Kilpailu- ja kuluttajaviraston kanssa yleisten toimitusehtojen mallin vastaamaan uudistunutta vesihuoltolakia. Vihannin Vesi Oy, Vihannin Vesiosuuskunta, Ilveskorven vesiosuuskunta ja Lumimetsän seudun vesiosuuskunta ovat päättäneet ottaa uudet yleiset toimitusehdot käyttöön 1.1.2017 alkaen. Samalla päivitetään myös sopimusehdot.

Vesihuoltolaitoksen yleisten toimitusehtojen ja sopimusehtojen muutoksesta on lähetetty kaikille asiakkaille kirje, jossa kerrotaan keskeisimpien muutosten sisältö. Kirjeen liitteenä Vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot -vihkonen ja sopimusehdot. Mikäli kirjettä ei jostain syystä ole tullut, pyydämme ottamaan yhteyttä laskutukseen p. 044 580 4303.